Please wait, loading...
....
.....
.......
.........

Latest Updates

benner
author

Vikram

( Vikram Rajabhau Kadam )

Not Updated

Articles
Views
Following

विक्रम राजभाऊ कदम
बिईंग कॉमन
For uncommon social work

my recent articles

political-world 3 big-plus
arrow Read More
खड्डा दिसेल तिथे नारळ फुटेल आंदोलन

2017-10-26 08:22:28

आजमहाराष्ट्रनवनिर्माणसेनानाशिकशहराच्यावतीनेदगडदिसेलतिथे

11 comment2
political-world 3 big-plus
arrow Read More
लक्ष्य दिवाळी अनाथ निराधार गरिबांची

2017-10-25 15:41:44

यामथळ्याखालीगेल्याअनेक

11 comment1